EMISJA PUBLICZNA AKCJI SERII C

Forestlight Games S.A.

1. Proszę przejść do wypełniania kwestionariusza on-line
2. Po wypełnieniu wybrać opcję „WYGENERUJ KWESTIONARIUSZ W PDF”
3a. Podpisać PDF podpisem kwalifikowanym zgodnie z procedurą posiadanego podpisu.
3b. Lub podpisać profilem zaufanym, procedura podpisu tutaj
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
3. Podpisany dokument przesłać na adres mailowy emisja@forestlightgames.com

Obserwuj nas! Zapraszamy do kontaktu

© Copyright 2022 Forestlight Games SA. All Rights Reserved.

How to start your own website - Read more