EMISJA PUBLICZNA AKCJI SERII C

Forestlight Games S.A.

1. Proszę pobrać kwestionariusz zapisu w formacie PDF.
2. Wydrukować dwa egzemplarze, wypełnić i podpisać w odpowiednich miejscach.
3. Zeskanować, zapisać w formacie PDF i wysłać na adres emisja@forestlightgames.com
4. Dwie podpisane kopie formularza wysłać na adres spółki z dopiskiem EMISJA:
Forestlight Games S. A., 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 76 lok. 6

Obserwuj nas! Zapraszamy do kontaktu

© Copyright 2022 Forestlight Games SA. All Rights Reserved.

Start a website - See here